Siirry yhteyshenkilöihin

Jätevesi-info

Kuntamme alueella on jäteveden toiminta-alueet:

  • Ihoden asuntoalue, viettoviemäröinti
  • Rohdainen asuntoalue, viettoviemäröinti
  • Kukola asuntoalue
  • Reila asuntoalue, viettoviemäröinti
  • Rohdainen-Reila toiminta-alue, paineviemäröinti

Edellä mainituissa alueissa on vahvistettu toiminta-alue, joka on viimeisimpänä paineviemärin osalta vahvistettu 2013 ja toimiin alettu ennen vuotta 2014. Toiminta-alueella kunta määrittelee jätevesiliittymäkriteerit, nämä perustuvat jätevesilakiin.

Vaikka Jätevesilakiin on kirjattu kiinteistöjen puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä, on toiminta-alueella liittymisvelvollisuus ilman tarkennettua päivämäärää, tarkoittaen lähinnä ”heti” verkoston kyettynä vastaanottamaan liittyjän.

Paineviemäriin liittyminen

Viemäriliittymä 4500 € sisältää putken nykyiseen jätevesijärjestelmään asti. Kiinteistölle ei koidu putken asennuksesta erillisiä kustannuksia. Kiinteistölle jää hankittavaksi kustannuksellaan pumppaamo. Pumppaamo asennetaan yleensä esimerkiksi poistuvien sakokaivojen tilalle. Kuntamme alueella toimii muutama jälleenmyyjä, heiltä voi kysyä tarjouksia sekä pumppaamoon liittyviä kysymyksiä.

Paineviemärijärjestelmämme on virtaamaperusteinen, joten ihan kaikki pumppaamot eivät ole soveltuvia kytkettäväksi siihen. Esimerkiksi paineeseen perustuvat ruuvipumppaamot eivät mahdollisesti pysty vaadittavaa virtaamaa tuottamaan.

Muista ilmoittaa vesihuollolle liittymähetken vesimittarilukema. Jätevesimaksua aletaan laskuttamaan vasta paineviemäriin kytkemisen jälkeen, ei sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Vapautusanomus

Jos kiinteistön omistaja katsoo olevansa oikeutettu vapautukseen, tulee täyttää vapautusanomus. Pyydämme tutustumaan kuntaliiton infoon, linkki alla. Vapautusanomukset käsittelee ympäristönsuojeluviranomainen. Pääsääntöisesti kiinteistö, jossa on normaalit vesikalusteet ja kiinteistö on asuinkäytössä, vapautusanomuksia ei tulla myöntämään.

Esimerkkitapaus: Kiinteistö, jonka WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaavedet sakokaivoon, kiinteistö ei tule täyttämään ympäristöministeriön asettamia perustason puhdistusvaatimuksia, täten vapautusanomusta ei tultaisi myöntämään.

Perustason puhdistusvaatimus

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään Ptot 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään Ntot 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason puhdistusvaatimus).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteista ja menetelmistä.

SYKE on käyttänyt seuraavia laskennallisia päästöarvoja:

  • Pienpuhdistamon ja maasuodatuksen puhdistustehona ovat Ptot 70 %, Ntot 30 %.
  • Sakokaivon pudistustehona on käytetty Ptot 15 % ja Ntot 10%

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen 

Annamme lisätietoja, sekä autamme tarvittaessa sopimuksen täyttämisessä.

Yhteyshenkilöt

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 738 3417

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi

Jyrki Nurmi

Vesilaitoksen hoitaja

Puhelin

044 738 3430

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi