Kuntalaisen aloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Voit lähettää aloitteen postitse osoitteella Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai toimittaa sen kunnanvirastoon.

Pyhäranta mukana Kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Pyhärantalaiset voivat tehdä aloitteita kunnalle Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta. Se on oikeusministeriön kuntia varten kehittämä palvelu, joka otetettiin käyttöön 10. syyskuuta. Kuntalaisaloite-fi-sivu tarjoaa helppokäyttöisen pohjan aloitteiden tekemiseen. Se toimii suomeksi ja ruotsiksi. Sivulla tehdyt aloitteet ovat julkisesti nähtävillä ja niitä voi seurata.