Kotihoito ja tukipalvelut

Pyhärannan kotihoito vastaa pyhärantalaisille iäkkäille ihmisille kotiin annettavista kotihoidon palveluista, kotihoidon tukipalveluista ja kotisairaanhoidon palveluista. Kaikki Pyhärannan kunnan kotihoidon palvelut tuottaa Attendo Oy. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Iäkäs henkilö voi olla myös vain kotihoidon tukipalveluasiakas. Tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kauppa-, ja saunapalvelut. Siivoukseen on mahdollista hakea palveluseteliä kunnalta.

Lisätietoja kotihoidon palveluista p. 044 7383 421.

Kotihoidon päivystys p. 044 494 1851 (nykyiset asiakkaat).

Tukipalvelut ja maksut

Pyhärannan kotihoidon palveluhinnasto

Kotihoidon tukipalvelut:

 • ateriapalvelu sis. kuljetuksen: 10€/ateria
 • kauppapalvelu: 7€/kerta
 • sauna-/suihkuapupalvelu: 1€/kerta + taksikulj. (Suojalantie 3, Onnenkari)
 • pyykkipalvelu: 2€/pesu
 • turvapuhelinpalvelu*: 15€/kk
 • laboratorionäytteenotto/yksittäinen käynti: 12€/kerta
 • lääkehuolto**: 33€/kerta

* Yksittäiset turvapuhelinkäynnit säännöllisen kuukausihinnan lisäksi (laskutetaan vain toteuman mukaan):

 • arkipäivä ja lauantai:
  • 30€/h (klo: 07-21)
  • 49€/h (klo: 21-07)
 • pyhäpäivä ja sunnuntai:
  • 45€/h (klo: 07-21)
  • 59€/h (klo: 21-07)

** lääkehuoltopalvelu pitää sisällään lääkkeiden tilauksen, noudon apteekista, jaon dosettiin, kotiinkuljetuksen sekä tarvittaessa oton seurannan jne.

Pyhärannan kunta laskuttaa kotihoidon palveluista asiakkaitaan joka toinen kuukausi kerrallaan. Kotipalvelun tuottaa Attendo oy.

Kotihoidon palvelut

Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 12€/kerta (sairaanhoitaja-/kodinhoitajakäynti). Jatkuvasta (yli 4 käyntiä kk:ssa) kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Asiakasmaksun määrittelyä varten asiakkaalta pyydetään tuloselvitys.

Lisätietoja:

 • kotihoidon laskutukseen liittyvä asiointi: Katariina Venttola, p. 044 738 3434
 • vanhat kotihoidon asiakkaat: kotihoidon päivystys, p. 044 494 1851
 • uudet kotihoidon asiakkaat/arviointikäynnit: Hanna Piironen, p. 044 738 3421

Siivouspalveluseteli

Siivouspalveluseteli on tarkoitettu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille pyhärantalaisille kotona asuville henkilöille. Päätös siivoussetelin myöntämisestä perustuu aina Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen työntekijän tekemään viranhaltijapäätökseen. Arvioinnissa huomioidaan mm. asiakkaan ikä ja toimintakyky kotiin tehtävän käynnin yhteydessä. Arvioitavan toimintakyvyn tulee olla siinä määrin niin heikentynyt, ettei hän selviydy itsenäisesti oman kotinsa siivouksesta.

Siivouspalveluseteleiden arvot ovat 15 tai 20 euroa/tunti asiakkaan tulojen mukaan (myönnetään enint. kaksi tunnin seteliä kuukautta kohden/koti). Siivouspalveluseteleiden myöntäminen on sidottu myös palveluun varattuun määrärahaan.

Palvelun kokonaismaksu koostuu siivouspalvelusetelin arvosta ja asiakkaan omavastuuosuudesta. Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy siivouspalveluseteliyrittäjän palvelustaan ilmoittaman hinnan ja siivoussetelin arvon mukaan. Siivouspalvelusetelillä tuotettava siivouspalvelu on asunnon perussiivousta. Tähän sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan päivittäisessä käytössä (eteinen, keittiö, makuuhuone, olohuone, wc, kylpyhuone). Tämän lisäksi siivouspalveluseteliä voi käyttää myös pääulkokulkuväylien ylläpitoon, kuten lumenluonti talvisin.

Siivouspalvelusetelin hakeminen: p. 044 738 3421

Siivouspalvelusetelituottajaksi hakeminen: ota yhteyttä kuntaan ja pyydä hakemuslomakkeisto sähköisesti hanna.piironen@pyharanta.fi