Tietosuojalomake – UutisAnkkuri palaute

Laadittu 30.11.2021

1 Rekisterin nimi

 

2 Rekisterinpitäjä

Pyhärannan kunta
Pajamäentie 4 23950 Pyhäranta
p. 0447383434

3 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia. Tietoja ei tallenneta pysyvästi.

8 Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.