Tietosuojalomake – Yhdistysrekisteri

Laadittu 29.04.2021

1 Rekisterin nimi

Pyhärannan yhdistysrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Pyhärannan kunta
Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta
Puh. 02 838 3400

3 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

  • Pyhärannan kunta, p. puh. 02 838 3400, kunta@pyharanta.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on kerätä tietoa kunnan yhdistyksistä ja esittää nämä tiedot kuntalaisille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot, jotka kerätään tältä lomakkeelta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään yllä mainittua lomaketta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8 Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan Pyhärannan verkkosivuille. Tiedot on suojattu nykystandardien mukaisesti tunnuksella ja salasanalla.

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen tarkastusta voi pyytää kunnan verkkosivuilta löytyvien lomakkeiden kautta tai tarkastelemalla yhdistysrekisteriä kunnan verkkosivuilla.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietojen oikaisua voi pyytää kunnan verkkosivuilta löytyvien lomakkeiden kautta tai lähettämällä lomakkeen asialla Olemassa olevan yhdistyksen tietojen päivittäminen/korjaaminen.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksessa:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, minkä myötä käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Suostumuksensa antaneilla rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.