Laskutus

Pyhärannan kunnan verkkolaskutusosoitteet ja paperilaskujen toimitusosoitteet

Pyhärannan kunnan (Y-tunnus 0204403-1) laskutusosoitteet:

Verkkolaskuosoitteemme ovat:

Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj
Välittäjätunnus: 003701011385
Välittäjätunnus: OKOYFIHH mikäli operaattorinne on pankki
Pyhärannan kunta
Verkkolaskuosoite: TE003702044031101
Pyhärannan kunta/vesilaitos
Verkkolaskuosoite: TE003702044031102

Lisätietoja verkkolaskutuksesta saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken Verkkolaskuosoitteistossa http://verkkolasku.tieke.fi.

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista www.vero.fi.

 

Paperilaskujen uudet toimitusosoitteet (ao. osoitteeseen lähetetään myös verkkolaskujen paperisena lähetettävät liitteet)

Mikäli teillä ei vielä ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, tulee paperilaskut  lähettää alla olevaan osoitteeseen

 

Pyhärannan kunta

TE003702044031101
PL 299
02066 DOCUSCAN

Pyhärannan kunta/ vesilaitos
TE003702044031102
PL 299
02066 DOCUSCAN

 

Huom!
Sarjanumero yksilöi kunnan ja sen yksikön. On tärkeää, että sarjanumero on oikein kirjoitettuna laskun osoitekentässä. Ilman sarjanumeroa saapuneet laskut palautetaan lähettäjälle.

Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Paperiset liitteet (jotka tulleet ilman laskua) ja maksukehotukset välitetään Taitoan toimipisteeseen. Mahdollista muuta postia ei välitetä eteenpäin

Optimaalisen koneellisen skannauskäsittelyn ja maksun eräpäivänä suorittamisen varmistamiseksi pyydämme teitä huomioimaan erityisesti seuraavat seikat lähettäessänne paperilaskuja:
• Sallittu laskukoko (myös liitteet) on A5- ja A4 kokoinen, 70–120 g/m2 painoinen paperi (pienemmät liitteet tulee teipata erilliselle A4-arkille oikeaan reunaan)
• Lasku ja sen liitteet tulee postittaa samassa kirjekuoressa
• Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym.)
• Lasku on oltava tulostuslaadultaan hyvä

Laskuissa tulee näkyä, että lasku on osoitettu Pyhärannan kunnalle. Lisäksi laskussa tulee olla yksilöity tieto siitä, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten. Vaillinaisin tiedoin varustetut laskut palautetaan lähettäjälle takaisin.

Pyhärannan kunnan ostolaskukäsittelyä hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen käsittelystä antavat ostolaskut.pyharanta@taitoa.fi, puhelin 020 6109 280.

TILINUMEROT:
Pyhärannan Sp FI314358 1020 0000 95
Länsi-Suomen Op FI36 5630 5920 0002 50