Yhteystiedot vastuualueittain

Elinvoima- ja kehityspalvelut

vs. kunnanjohtaja, Merja Koski
044 738 3413

Talous- ja hallintojohtaja

Sosiaaliohjaaja (ikäihmiset, toimeentulo) Hanna Piironen
044 738 3421

Sosiaaaliohjaaja (työllisyys, nuoret), Minna Kurki
044 738 3458

Kirjastonhoitaja, Anna-Kaisa Sjölund
044 738 3488

Kirjasto
02 823 9905

Rakennustarkastaja, Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet
044 738 3417

Tuki- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja, kj:n I sijainen

Hallintosihteeri (liikunta- ja toimistopalvelut), Tiia Haltia
044 738 3432

Hallintosihteeri Lotta Laaksonen
044 738 3412

Toimistosihteeri Nina Kuusinen
044 738 3401

Talous- ja henkilöstösihteeri, vesilaskutus, venepaikat, Tiia Eskola
044 738 3415

Rakennustarkastaja, Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet
044 738 3417

Kiinteistöhuoltomies, Jussi Koski
044 7383 467

Vesilaitoksen hoitaja, Jyrki Nurmi
044 738 3430

Teknisen toimen työajan ulkopuolinen päivystysnumero
044 738 3440

Ostolaskut, myyntilaskut, palkkahallinto Sarastia Oy
020 639 9400

Palvelut

Ma. johtava sosiaalityöntekijä, Antti Kiiski
sosiaalityöntekijä, vammaispalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki
044 738 3419

Sosiaaliohjaaja, Hanna Piironen
kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidon tuki (+65v), päivätoiminta, vanhuspalvelut, toimeentulotuki, työllisyys
044 738 3421

Sosiaaliohjaaja, Minna Kurki
kuntouttava työtoiminta, nuorisotyö
044 738 3458

Erityissosiaaliohjaaja, Katariina Venttola
vammaispalvelu, lastensuojelu, perhetyö, sosiaalitoimen ohjaus -ja neuvonta, sosiaalitoimen laskutus
044 738 3434

Perhe- ja yksilöohjaaja, Hanna Siivonen
044 738 3402

Kotihoidon päivystys (Attendo)
044 494 1851

Ihoden koulu, koulunjohtaja, Henri Aitakari
044 738 3480

Ihoden koulun opettajainhuone
044 738 3438

Rohdaisten koulu, koulunjohtaja, Tytti Kaskinen
040 578 3923

Rohdaisten koulun keittiö, Tuula Raumonen
044 738 3433

Kiertävä erityisopettaja, Katri Kajantola
044 738 3443

Reilan koulun opettajainhuone, koulunjohtaja, Outi Salo
044 738 3435

Reilan koulun keittiö, Kirsi Inkinen
044 738 3468

vs. päiväkodin johtaja, Sari Ihalainen
044 738 3431

varhaiskasvatuksen varajohtaja, Tia Lehtinen
044 738 3441

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Satakieli, Ihode
044 738 3463

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Tuiskuranta, Rohdainen
044 738 3462

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Kirsikka, Reila
044 738 3461

Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta
044 738 3464

Rohdaisten iltapäivätoiminta
044 738 3427

Reilan iltapäivätoiminta
044 738 3436