Vammaisneuvosto

Vammaiset henkilöt, heidän omaiset ja vammaisjärjestöt muodostavat yhteistyöryhmän, mitä kutsutaan vammaisneuvostoksi.  Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista kunnan palveluiden kehittämiseen.

Vakka-Suomen alueella on aloittanut vuonna 2011 alueellinen vammaisneuvosto, johon kuuluvat Uusikaupunki, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, ja Vehmaa.

 

Alueellinen vammaisneuvosto