Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Pyhärannassa toimii vanhusneuvosto. Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan mm.

 •  ikääntyneen väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa
 •  osallisuuden, elinympäristön ja asumisen kysymyksissä
 •  liikkumiseen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen liittyvissä palveluissa

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.

Vaikuta päätöksentekoon

Lisätietoja: Sirpa Kaupinsalo (pj.) p. 050 348 7442 tai Hanna Piironen (sihteeri) p. 044 738 3421.

Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä (esityslistat ja pöytäkirjat > vanhusneuvosto).

Pyhärannan vanhusneuvoston kokoonpano 2021-2025

 • Sirpa Kaupinsalo, puheenjohtaja (Eläkeyhdistys)
 • Seppo Punna , varapuheenjohtaja (Eläkeyhdistys)
 • Sirpa Ruohola (Eläkeyhdistys)
 • Marja-Liisa Lehtonen
 • Anne Raunela (SPR)
 • Pirkko Uusi-Oukari (SPR)
 • Tiina Mäkinen (seurakunta)
 • Pertti Lindroos (kunta)
 • Rauno Luttinen (kunta)
 • Riitta Laitiomäki
 • Hanna Piironen (sihteeri) p. 044-738 3421

Pöytäkirjat ja muistiot

Uudempien kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä