Kaavoitus

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja
puh. 044 738 3417
olli.lahtonen(at)pyharanta.fiVireillä olevat kaavat:

IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 29 OSALTA

Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä kaavamuutoksen 28.5.2018 § 137 

OAS

Kaavaselostus

Kaavakartta

 

IHODEN ASEMAKAAVAN muutos ja laajennus

Kunnanhallitus on hyväksynyt Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 25.6.2018 § 159

Kaava on tullut voimaan 6.8.2018.

OAS

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

HEMMINMÄKI, Rohdaisten asemakaavan muutos korttelin 71 osa ( vireille KH 6.2.2017 §53)

Kunnanhallitus on hyväksynyt Rohdaisten asemakaavan muutoksen, kortteli 71 25.6.2018 § 158

Kaava on tullut voimaan 6.8.2018.

OAS

Kaavakartta

Kaavaselostus

  

Kukolan Salmelan ym tilojen ranta-asemakaavamuutos (vireille  KH 22.8.2016 § 118)

Kunnanhallitus on hyväksynyt 26.2.2018 § 43 Kukolan Salmelan ym. tilojen ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. 

 

IHODEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Kunnanhallitus on päättänyt Ihoden osayleiskaavan vireille tulosta 17.12.2012 § 233.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 2.1. - 15.1.2013 Pyhärannan kunnanvirastossa os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.12.2013 - 7.1.2014 Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla. 

Kaavaehdotus on nähtävillä ajalla 3.9. - 12.10.2018 Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla. 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ihoden osayleiskaavaehdotuksen 9.3.2020 § 5.

 

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys

Liito-oravaselvitys

Luonnonympäristön suojelumerkinnät

Rakennetun ympäristön suojelumerkinnät

Arkeologinen inventointi

Maakuntakaavamerkinnät

Maisemallinen tarkastelu

Liikenneselvitys

Viranomaisneuvottelujen muistio

Luonnosvaiheen kuuleminen

Elinkeinoselvitys

Ehdotusvastine

 

Muita kaava-asiakirjoja:

Rantayleiskaava 17.10.2005 määräykset

Rantayleiskaava karttalehti 1

Rantayleiskaava karttalehti 2

Rantayleiskaava karttalehti 3

Rantayleiskaava muutos KV 16.6.2008

Rantayleiskaava tarkistettu liite 1

Rantayleiskaava tarkistettu liite 2