Siirry yhteyshenkilöihin

Kaavoitus

Vireillä olevat kaavat

Pyhärannan rantaosayleiskaavan muutos

Vireille Khall 31.1.2023 § 59

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa 31.1.2023 § 59 Pyhärannan rantaosayleiskaavan vireille.

Reilan asemakaavan muutos

Khall 27.9.2022 § 164
Kunnanhallitus on päättänyt asettaa 27.9.2022 Reilan asemakaavan muutosehdotuksen vireille.

Reilan asemakaavan muutos

Vireille KH 21.6.2022 § 121

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa 27.6.2022 § 28 Reilan asemakaavan muutoksen vireille.

Pyhärannan Kukolan tilojen Salmenrant ja Haka-aukonmäki ranta-asemakaavan muutos

Vireille KH 22.8.2016 § 118

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa 8.2.2022 § 28 Kukolan Salmelanrant ja Haka-aukonmäki tilojen ranta-asemakaavan muutoksen vireille.

Hemminmäki, Rohdaisten asemakaavan muutos korttelin 71 osa

Vireille KH 6.2.2017 §53

Kunnanhallitus on hyväksynyt Rohdaisten asemakaavan muutoksen, kortteli 71 25.6.2018 § 158.

Kaava on tullut voimaan 6.8.2018.

Ihoden asemakaavan muutos kortteli 29 osalta

Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä kaavamuutoksen 28.5.2018 § 137.

Ihoden asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus on hyväksynyt Ihoden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 25.6.2018 § 159.

Kaava on tullut voimaan 6.8.2018.

Kukolan Salmelan ym. tilojen ranta-asemakaavamuutos

Vireille KH 22.8.2016 § 118

Kunnanhallitus on hyväksynyt 26.2.2018 § 43 Kukolan Salmelan ym. tilojen ranta-asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Ihoden osayleiskaavaehdotus

Kunnanhallitus on päättänyt Ihoden osayleiskaavan vireille tulosta 17.12.2012 § 233.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 2.1. – 15.1.2013 Pyhärannan kunnanvirastossa os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.12.2013 – 7.1.2014 Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla.

Kaavaehdotus on nähtävillä ajalla 3.9. – 12.10.2018 Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4 sekä kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ihoden osayleiskaavaehdotuksen 9.3.2020 § 5.

Muita kaava-asiakirjoja

Yhteyshenkilöt

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 738 3417

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi